Wat is de digitale handtekening

Bron: Rijksoverheid

Digitale Handtekening?

Een digitale handtekening, wat is het precies? Er heerst in de markt nog veel onduidelijkheid over wat een digitale handtekening precies is, en hoe dit wettelijk geregeld is. Een digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Een digitale handtekening bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document. Er is een verschil tussen een gewone digitale handtekening, een geavanceerde digitale handtekening en een gekwalificeerde digitale handtekening.

Gewone digitale handtekening

Een gewone digitale handtekening is een handtekening die gekoppeld is aan andere elektronische gegevens, bijvoorbeeld een document of een e-mail. De gewone digitale handtekening wordt gebruikt om de identiteit van de ondertekenaar vast te stellen. Een gewone digitale handtekening is bijvoorbeeld een gescande handtekening. De identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van het document kunnen niet eenduidig worden vastgesteld.

Geavanceerde digitale handtekening

De geavanceerde digitale handtekening voldoet aan de vereisten zoals genoemd in artikel 26 eIDAS. Een groot voordeel van de geavanceerde digitale handtekening ten opzichte van de gekwalificeerde digitale handtekening is, dat deze op een laagdrempelige wijze kan worden toegepast op de meeste te ondertekenen documenten, zonder hierbij afbreuk te doen aan de rechtsgeldigheid. Zowel de verzender van het document kan digitaal ondertekenen, als ook zijn klanten kunnen zeer eenvoudig digitaal ondertekenen, waardoor het ondertekenproces volledig digitaal wordt afgehandeld.

Gekwalificeerde digitale handtekening

Een gekwalificeerde digitale handtekening is een handtekening met een gekwalificeerd certificaat. Zo’n certificaat is een digitaal bestand dat aan het oorspronkelijke document is toegevoegd. Er zijn speciale instanties die certificaten uitgeven, de zogeheten certificatiedienstverleners. De Nederlandse overheid maakt gebruik van een certificaat dat wordt uitgegeven door Public Key Infrastructure (PKI)-overheid.  Deze handtekeningen zijn altijd rechtsgeldig.