validsign voor overheid

Eenvoudig integreren met uw zaaksysteem

de nr.1 oplossing in overheid

ValidSign helpt u de vervelende, tijdrovende taken van afdrukken, faxen, mailen en scannen te elimineren. Digitaal gaan bespaart tijd, vermindert fouten en onderhoudt de beveiliging van gevoelige informatie. Gestroomlijnde workflows verhogen de efficiëntie door burgers, bedrijven en interne belanghebbenden een digitale gebruikerservaring te bieden die ze verwachten – documenten elektronisch bekijken en ondertekenen op hun gemak, vanaf het apparaat van hun keuze.

keukentafelgesprekken

Op basis van het (keukentafel)gesprek maakt de consulent (ter plekke) een te ondertekenen verslag welke veilig digitaal kan worden ondertekend.

pkio-certificaten

ValidSign is officieel Reseller van KPN PKIo certificaten. Ook voor uw PKIoverheid certificaten kunt u direct bij ValidSign terecht.

alle bedrijfsprocessen

Het ValidSign platform is een Enterprise oplossing die integreert met meer dan 50 applicaties.

Het zaakdossier op orde

Gemeenten, provincies en andere overheidsinstellingen hebben geïnvesteerd in dure bedrijfsautomatiseringsoplossingen om de processen te stroomlijnen, efficiëntie te verbeteren en kosten te besparen. Er wordt veel voordeel gehaald uit deze geautomatiseerde processen tot het punt waarop opnieuw papier moet worden gebruikt om handgeschreven handtekeningen te kunnen verzamelen. Hiermee wordt de waarde van automatisering aanzienlijk verminderd. Dit laatste blijkt vaak een proces wat onnodig blijft liggen.

Wij werken al jaren samen met ValidSign en zijn nog steeds erg tevreden! Duizenden documenten worden dagelijks digitaal ondertekend en gearchiveerd. De samenwerking met ValidSign is erg prettig en de aangeboden oplossing is voor ons cruciaal in het interne proces.

Dave Dammertz

Met de handtekeningoplossing van ValidSign zijn we in één keer klaar voor XBRL én PDF signing. De weg naar een ondertekend document was niet eerder zo efficiënt en klantvriendelijk. De integraties in Unit4 komt dit nog verder ten goede.

Teun den Ouden

ValidSign is an ideal tool for the professional of this (digital) time.

Jan Vermeulen

Zowel voor het ondertekenen van PDF-stukken als voor het ondertekenen van SBR-documentatie gebruiken wij ValidSign. De digitale handtekening oplossing biedt verlichting in ons werk. Documenten gaan sneller de deur uit en worden sneller ondertekend; het papieren proces is verleden tijd. Alle medewerkers van Brouwers én onze relaties hebben daar veel profijt van!

ValidSign is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse werkzaamheden. Documenten worden nu binnen enkele minuten ondertekend in plaats van dagen. Onze bedrijfsprocessen verlopen veel efficiënter sinds wij de gebruiksvriendelijke oplossing van ValidSign gebruiken.

Sinds kort hebben wij een partnership met ValidSign voor het gebruik van de digitale handtekening bij onze klanten. Dit triggerde mij om intern ook gebruik te gaan maken van de ValidSign oplossing. Ons HR-proces is flink versneld sinds wij de digitale handtekening toepassen. Medewerkers kunnen op afstand via hun eigen device contracten ondertekenen die wij online aanbieden en het scheelt in het administratieve proces onwijs veel tijd. Ideaal voor HR en geniaal voor de medewerker.

Judith Veenstra

Door ValidSign zijn wij in staat om onze interne processen te versnellen.

Cristel Bastiaenssens

Met de digitale handtekening oplossing van ValidSign kiezen we er voor onze werkprocessen te versnellen en onze klanten te ontzorgen. De digitale handtekening versnelt bijvoorbeeld het papierintensieve proces rondom het opmaken en afhandelen van jaarrekeningen en overige documenten.

Joost Baarda

Met ValidSign maken we het ondertekenen eenvoudiger voor onze klanten. De digitale handtekening versnelt ook het intensieve proces rondom het opmaken en afhandelen van jaarrekeningen en overige documenten.

We can’t imagine our daily work without ValidSign anymore. Documents are now signed within minutes instead of days. Our business processes are much more efficient since we use ValidSign’s user-friendly solution.

Bij Makelaardij Van Gassen Vastgoed helpt een persoonlijk, deskundig en hecht team met professionaliteit en enthousiasme bij de verkoop van uw woning. U wordt ontzorgt van advies tot het zetten van de handtekening voor verkoop. Met het gebruik van de digitale rechtsgeldige handtekening van ValidSign hoeven geen enorme bergen papier meer te worden gedrukt voor bemiddelings-, verkoop- en andere overeenkomsten. Dat bespaart circa 10.000 pagina’s per jaar. Hiermee wordt het gebruikersgemak en de snelheid geboden die klanten gewend zijn van Makelaardij Van Gassen Vastgoed.

René van Gassen

De tekenbevoegden in onze organisatie zijn enthousiast. Met de ValidSign oplossing kunnen ze plaats- en tijdsonafhankelijk ondertekenen. Dus: tussendoor tijdens een vergadering, tijdens een dienstreis buiten kantoor, of ’s avonds op de bank. Stukken worden sneller getekend. Het gesjouw met tekenboeken is verleden tijd.

Sjaak Portegies

De oplossing van ValidSign is erg gebruiksvriendelijk en efficiënt. Wij kunnen al onze contracten binnen no time voorzien van een rechtsgeldige digitale handtekening en besparen veel tijd door volledig papierloos te werken.

Trix van Veen

Met ValidSign hebben we een oplossing in huis die ons in staat stelt documenten op een eenvoudige en snelle manier digitaal te ondertekenen. Dit geeft de ondertekenaar meer flexibiliteit en levert een enorme tijds- en papierbesparing op. Onze medewerkers zijn erg tevreden!

ValidSign is een ideaal hulpmiddel voor de professional van deze (digitale) tijd.

Jan Vermeulen

Binnen Fruitmasters wordt er dagelijks gebruik gemaakt van ValidSign. Onze relaties en fruittelers kunnen gemakkelijk én snel contracten ondertekenen, zelfs vanaf het land via hun mobiele device. ValidSign ondersteunt de procesversnelling binnen Fruitmasters en bij de fruittelers, waardoor de fruittelers zich kunnen focussen op waar zij goed in zijn: het zorgeloos kunnen leveren van de fruitbeveling.

Ronald Jansen

De gemeente Eindhoven is momenteel bezig ValidSign in te zetten voor verschillende uiteenlopende processen. ValidSign zal binnen de gemeente Eindhoven voor een enorme procesversnelling zorgen. Er zal geen afhankelijkheid meer zijn van de fysieke aanwezigheid van een tekenbevoegde, ondertekenen kan any time, anywhere. Contracten hoeven niet meer door de koerier opgehaald en bezorgd te worden voor ondertekening. Door digitaal te ondertekenen zullen wij het printproces elimineren, besparen wij enorme hoeveelheden papier en zullen we efficiënter werken.

Eveline Voet

ValidSign stelt ons in staat om de ondertekening van contracten eenvoudiger te maken. Het scheelt ons soms letterlijk weken in tijd. ValidSign wordt door ons en onze relaties ervaren als een applicatie die zeer prettig werkt; iedereen kan plaats- en tijdsonafhankelijk ondertekenen.

Peter van Beek

With ValidSign’s digital signature solution, we choose to speed up our work processes and take care of our customers. For example, the digital signature speeds up the paper-intensive process surrounding the preparation and handling of annual accounts and other documents.

Joost Baarda

In onze dagelijkse praktijk bieden we onze klanten praktische aanbevelingen om risico’s te beperken en bedrijfsprocessen te optimaliseren. ValidSign biedt ESJ meerwaarde. Onze business wordt versneld door documenten digitaal te laten ondertekenen; dat gaat verder dan alleen SBR Assurance. Klanten en collega’s zijn verrast door de simpele en betrouwbare manier van rechtsgeldig digitaal ondertekenen.

Binnen ABN AMRO Pensioenfonds wordt ValidSign ingezet voor digitaal ondertekenen van contracten maar ook voor het ondertekenen van documenten van personeelszaken. De doorlooptijd voor ondertekening van documenten wordt door de inzet van ValidSign aanzienlijk verkort. Na ondertekening hebben we direct een digital ondertekend document (pdf), dat scheelt ons verwerkingstijd bij het archiveren.

Met ValidSign maken we het ondertekenen eenvoudiger voor onze klanten. De digitale handtekening versnelt ook het intensieve proces rondom het opmaken en afhandelen van jaarrekeningen en overige documenten.

We hebben als kantoor door het gebruik van ValidSign echt een professionele stap voorwaarts gemaakt.

ValidSign zorgt bij ons voor een volledig digitaal werkproces. Vanuit M-Files kunnen wij al onze contracten en pensioenovereenkomsten digitaal (laten) ondertekenen met de ValidSign-oplossing, zowel intern als extern. De digitale ondertekening is gemakkelijk in gebruik en betrouwbaar. We besparen hiermee kosten én tijd.

Frans van Veen

The municipality of Eindhoven is currently working with ValidSign for various different processes. ValidSign will provide a tremendous process acceleration within the municipality of Eindhoven. There will be no more dependency on the physical presence of a sign competent, signing can be done any time and anywhere. Contracts no longer need to be collected by the courier and delivered for signature. By signing digitally, we will eliminate the printing process, save huge amounts of paper and we will work more efficiently.

Eveline Voet

ValidSign works perfectly. No more whining about missing approvals. My work has become really more fun.

Voor het digitaal ondertekenen van onze offertes gebruiken wij de oplossing van onze partner ValidSign. Dit komt onze sales productiviteit ten goede. Documenten worden sneller vervaardigd en ondertekend door de digitale handtekening oplossing. ValidSign biedt optimale ondersteuning voor onze business en onze klanten zijn erg tevreden.

Soelimen Lafkiri

ValidSign werkt perfect. Nooit meer gezeur over ontbrekende goedkeuringen. Mijn werk is echt leuker geworden.

We have been working together with ValidSign for years and are still very satisfied! Thousands of documents are digitally signed and archived daily. The cooperation with ValidSign is very pleasant and the solution offered is crucial for us in the internal process.

Dave Dammertz

As an office we have made a professional step forward through the use of ValidSign.

“Wij hebben in de loop der jaren met meerdere “leveranciers” samengewerkt, op zoek naar een programma wat intuïtief werkt voor zowel gebruiker als ontvanger, weinig storingen heeft en bovenal betaalbaar is. Tevens was het voor ons belangrijk dat als er een technische probleem was, of er aanpassingen achter de schermen noodzakelijk waren, deze snel en daadkrachtig opgepakt werden. ValidSign heeft ons in deze behoeftes kunnen voorzien en streeft er naar hun dienstverlening constant te verbeteren, met resultaat! Ik kan het gebruik van ValidSign van harte aanbevelen.”

Kenneth Westercappel

In our daily practice, we offer our customers practical recommendations to mitigate risks and optimize business processes. ValidSign offers ESJ added value. Our business is accelerated by signing documents digitally; that goes beyond just SBR Assurance. Customers and colleagues are surprised by the simple and reliable way of legally binding digital signing.

The solution of ValidSign is very user-friendly and efficient. We can provide all our contracts in no time with a legally valid digital signature and save a lot of time by working completely paperless.

Trix van Veen

ValidSign is a solution that enables us to digitally sign documents in a simple and fast way. This gives the signatory more flexibility and provides a huge amount of time and paper savings. Our employees are very satisfied!

Onze contracten worden veel sneller afgehandeld door het gebruik van ValidSign in combinatie met SharePoint. Ik kan altijd en overal ondertekenen en mijn klanten ook. Het getekende contract wordt automatisch gearchiveerd. Mooier kan niet.

Piet Vink

overheidsinstanties vertrouwen ValidSign

Landen

vertrouwd door:

De voordelen

 

  • Eenvoudig en rechtsgeldig te ondertekenen in uw DMS of zaaksysteem (bv Corsa, iBabs, Centric, SharePoint)
  • Direct binnen alle grote bestandstypen en veel gebruikte applicaties te kunnen ondertekenen, zoals Adobe Reader (pdf), Microsoft Word, Excel en SharePoint.
  • Volledige ontzorging van levering PKI-O tot en met implementatie

succesverhaal

O2 Accountants vertelt graag hoe ValidSign hun organisatie helpt om processen beter in te richten met ValidSign.